Navigácia

 • SVETOVÝ DEŇ VĎAČNOSTI

  ,,Ak človek nie je vďačný za to, čo má, nebude vďačný ani za to, čo dostane." ( Frank A. Clark )

  Vo štvrtok 21. septembra 2023 bol ideálny deň na to, aby sme sa pozreli do svojich životov za čo, za koho sme my vďační. Aj za to dobré, aj za to zlé. Je dôležité, aby sa ľudia citili ocenení za všetko, čo robia. A čo je vďačnosť? Všetko čo dostaneme je dar. Vďačnosť je, keď sa človek prestane zaoberať vecami, ktoré mu v živote chýbajú a zameria sa na veci, ktoré v živote má. Vďačnosti sa učíme celý život. Málokto z nás dokáže byť vďačný za všetko, čo v živote má. Vďačnosť sa prejavuje v činoch. Slová nestačia.

  A za čo, za koho ste v živote vďační Vy?

  Naši žiaci dostali čisté, nepopísané srdiečka a premenili ich na srdiečka vďaky. Prváci nakreslili a ostatní žiaci napísali, že sú vďační za svoju rodinu, kamarátov, za zdravie aj za svoje pani učiteľky, či pani asistentky. Potom, si každá trieda nalepila svoje srdiečko do jedného veľkého školského srdca vďačnosti. A tak sme sa aspoň trochu zamysleli nad tým, čo v živote máme.

  Bc. Denisa Breznická

 • BIELA PASTELKA

  V piatok 22. septembra 2023 sa naša škola opäť zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Vybraní dobrovoľníci – Damián J. C., Damián J., Kamilka K., Sabínka J., Marek T., Danielka M., Jazmínka G., Jazmínka D. a Alexandra M., žiaci 3. a 4. ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. Magdalény Fialovej oslovovali dobrosrdečných ľudí, ktorí nám vhádzali dobrovoľný príspevok do prenosnej pokladničky v uliciach obce Čičava a poobede pokračujú ďalej s pánom asistentom Stanislavom Bužom.

  V pondelok 25. septembra 2023 Vás budeme informovať,

  akú čiastku sa nám podarilo vyzbierať.

  Všetkým, ktorí prispeli, srdečne ďakujeme.

  Mgr. Magdaléna Fialová

 • OZNAM O ORGANIZÁCII VYUČOVANIA

  15.9.2023 je Deň pracovného pokoja.

  V tento deň sa nevyučuje.

  Vyučovanie začína

  v pondelok 18.9.2023 riadne podľa rozvrhu.

 • ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

  V pondelok 4. septembra 2023 sa na školskom dvore ZŠ Čičava rozliehala hymna SR. Viac ako 80 žiakov so svojimi triednymi učiteľkami slávnostne odštartovali nový školský rok 2023/2024. Žiačky Janka Bartková a Jazmínka Gáborová nám zarecitovala pekné básničky. Po krátkom programe pán PhDr. Dušan Vilenik starosta obce a pani Mgr. Gabriela Mičejová riaditeľka školy pozdravili a privítali všetkých zamestnancov, žiakov i rodičov. Našim žiakom prajeme pevné zdravie a veľa úspechov v škole.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

  Začíname...

 • OZNAM

  Oznam o voľnom pracovnom mieste

 • KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

  Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023. 

  Letné prázdniny - od 1. júla 2023 do 31. augusta 2023.

  Nástup do školy, začiatok vyučovania - 4. septembra 2023.

 • ÚČELOVÉ CVIČENIE

  Dňa 29.6.2023 sa žiaci zúčastnili účelového cvičenia a didaktických hier v Komunitnom centre v obci Čičava. Program celého dňa bol veľmi pestrý, boli pripravené rôzne súťaže. Vyhrali žiaci 4. ročníka. Po vyhodnotení súťaží sme si pochutnali na chutných špekáčikoch. Ďakujeme za pekne strávený deň.

  Mgr. Magdaléna Fialová, Mgr. Iveta Antušová

 • ROZLÚČKA SO 4. ROČNÍKOM

  Dňa 28.6.2026 sme sa rozlúčili s našimi štvrtákmi. Hoci školský rok 2022/2023 bol náročný, naši žiaci to dokázali a pripravili si krátke vystúpenie. Po skončení sme našim štvrtákom odovzdali zelené stužky a pamätné listy. A hoci sa nám slzy tlačili do očí, dôstojne sa rozlúčili so svojimi triednymi učiteľkami, Mgr. Magdalénou Fialovou a Mgr. Gabrielou Mičejovou, riaditeľkou školy. Ďakujeme a prajeme Vám milí naši štvrtáci veľa úspechov.

  Mgr. Anna Labanová - príprava žiakov na vystúpenie; Mgr. Magdaléna Fialová 

 • DOPRAVNÁ VÝCHOVA

  Dňa 27.6.2023 sa žiaci našej ZŠ zúčastnili dopravnej výchovy spoločne s pánom Fischerom. V prvej časti sa riadili podľa pravidiel cestnej premávky, svetelnou signalizáciou a zajazdili si na elektrickej mini štvorkolke. V druhej časti si vyskúšali jazdu na školských kolobežkách. Priaznivé počasie prispelo k príjemne strávenému dňu. Žiakom sa jazda na kolobežkách veľmi páčila.

  Mgr. Magdaléna Fialová

 • ŠKOLSKÝ VÝLET - ZOO

  Na obdobie výletov sa deti vždy veľmi tešia, lebo to znamená, že je koniec školského roka a čaká ich zaslúžená odmena za celoročnú prácu a úsilie, ktoré vynaložili v škole.

  V piatok 23.6.2023 žiaci 1.A, 1.B a 2. ročníka navštívili v rámci výletu ZOO v Košiciach – Kavečany. Cesta ubiehala rýchlo vďaka dobrej nálade, spevu a všetci sa tešili na zvieratká, ktoré na nich čakali. V peknom lesnom prostredí plnom zelene bolo všetkým veľmi príjemne.

  Deti s rodičmi a pedagogickým dozorom pozorovali rôzne cudzokrajné i v našich lesoch divo žijúce zvieratá. Pozorovali opice a vtáky rôznych veľkostí, leva, tigra, hady, tulene, labute i medveďa a množstvo iných zvierat.

  Po prehliadke dobre padlo zašantiť si na hojdačkách, preliezačkách, šmýkačkách, občerstviť sa v bufete chutnou zmrzlinou. Spokojné tváre detí a ich úsmev svedčil o tom, že výlet sa vydaril a všetci sme si domov priniesli krásne zážitky.

  Mgr. Iveta Antušová

 • ŠKOLSKÝ VÝLET - SVIDNÍK

  Dňa 20.6.2023 sa žiaci 3. – 4. ročníka zúčastnili školského výletu. Zavítali do mesta Svidník. Navštívili „Vojenské historické múzeum“. Múzejné oddelenie sa špecializuje na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska bezprostredne pred a počas 1. svetovej vojny a medzivojnového obdobia a obdobia 2. svetovej vojny. Žiakom sa v múzeu veľmi páčilo.

  Zavítali sme aj na severnú hranicu okresu Svidník, tvorí ho štátna hranica s Poľskom. A nakoniec bola aj sladká odmena v podobe zmrzliny a iných sladkostí. Po príjemne strávenom dni sa žiaci spoločne s rodičmi pohodlne usadili a užívali si cestu domov. Ďakujeme za krásne prežitý deň.

  Mgr. Magdaléna Fialová

 • SÚŤAŽ

  V mesiaci jún sa uskutočnila súťaž Lovíme drahokamy, pod vedením Mgr. Kataríny Demčákovej, učiteľky Informatiky. Súťaže sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka. Súťažilo sa v hre Päťminútovka. Žiaci v tejto hre preukázali svoju zručnosť v práci s počítačovou myšou, svoju pozornosť, postreh, pohotovosť, rýchlosť a trpezlivosť. Úlohou žiaka je zbierať drahokamy v stanovenom čase, tzn. hľadať tri rovnaké kamene, ktoré sa vymažú a týmto sa pripisujú body.

  Triedneho kola sa zúčastnili všetci žiaci. Do semifinále boli vybratí piati žiaci s najvyšším počtom bodov = nalovených drahokamov

  3. ročník - Daniel Maľar, Tina Maľarová, Filip Maľar, Samuel Jarka, Kristián Maľar

  4. ročník - Dávid Maľar, Mário Slimák, Milan Markus Maľar, Barbora Bartková, Branislav Mucha

  Semifinále sa zúčastnili žiaci individuálne po triedach. Do finále postúpili traja žiaci s najvyšším počtom bodov – nalovených drahokamov.

  3. ročník: Kristián Maľar - 558 bodov

  4. ročník: Milam Markus Maľar - 731bodov

  4. ročník: Mário Dávid - 441 bodov

  Vyhodnotenie finálového kola:

  1. miesto: Kristián Maľar - 740 bodov

  2. miesto: Milan Markus Maľar - 657 bodov

  3. miesto: Mário Slimák - 554 bodov

  Víťazom blahoželáme!

  Mgr. Katarína Demčáková

   

 • DEŇ DETÍ

  Dňa 2.6.2023 sa v našej ZŠ konal krásny Deň detí. Žiaci prišli v hojnom počte, plný energie a elánu. Žiaci boli rozdelený do skupín, kde si vybrali svojho kapitána, podkapitána a hovorcu. Spoločne plnili pripravené aktivity, úlohy v obci Čičava, v ktorých museli samostatne pracovať. Tento deň sa im veľmi páčil a po návrate do školy ich čakal chutný guľáš.

  Stanislav Bužo, Bc. Ružena Jarková, Mgr. Magdaléna Fialová

 • LESNÁ PEDAGOGIKA

  Lesná pedagogika je zameraná na spoznávanie prírody, života v lese a objavovanie prírodných zákonitostí prostredníctvom hier a zážitkov.

  Dnes, 31.5.2023 žiaci 3. a 4. ročníka strávili príjemné dopoludnie s pracovníčkami lesnej pedagogiky, ktoré nás navštívili priamo v našej škole. V areáli školy mali pre nás pripravené 3 pekné aktivity. Žiaci vedeli samostatne odpovedať na pripravené otázky o zvieratách žijúcich v našich lesoch a aktívne sa zapájali do pripravených súťaží. Žiakom sa akcia veľmi páčila. Tešíme sa, ak sa s pracovníčkami lesnej pedagogiky ešte v budúcnosti stretneme.

  Mgr. Magdaléna Fialová

 • NÁVŠTEVA KNIŽNICE

  Dňa 29.5.2023 žiaci 3. a 4. ročníka navštívili Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou. Sledovali sme krátku prezentáciu – Svet bájok, prečítali nám krátke príbehy, v ktorých sa zvieratká správajú ako ľudia.

  A čo sú bájky? Bájky sú súčasťou kultúry každého národa a mená ako Ezop, La Fontaine či Krylov sú známe u nás i vo svete. V bájkach si ľudia odovzdávajú múdrosť a skúsenosti mnohých generácií. 

  Mgr. Magdaléna Fialová

 • DROM

  V piatok 26.5.2023 sme si na našej škole spríjemnili blížiaci sa víkend tým, že sme na školskom dvore zorganizovali akciu s názvom DROM. Drom predstavuje cestu, ktorou dôjdeme k zmene. Niekedy sú zmeny potrebné a preto sme si tú našu piatkovú zmenu v spôsobe učenia užili ako sa len dalo. Čo sme robili? Na školskom dvore sme mali pripravených päť stanovíšť - pletenie z papiera a výroba príveskov z vlny, výroba náramkov, rozprávkový kvíz, chránime prírodu a futbal. Vyskúšali sme si všetky stanovištia a bolo to aj zábavné a aj poučné. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí si našli čas a tento deň prežili s nami.

  Mgr. Sára Mačová, Mgr. Magdaléna Fialová

 • DEŇ MATIEK

  Deň matiek patrí medzi najkrajšie sviatky – snáď pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším človekom na svete. V tento deň by sme mali svojej mame vyjadriť vďaku, rešpekt a úctu. Mama je tá, ktorá je pri nás keď sme chorí, je naším prvým učiteľom, inšpiruje nás. Vie byť aj prísna, pretože sa snaží, aby z nás boli šikovní a usilovní ľudia.

  Dňa 12. mája 2023 sme si pripomenuli tento deň spoločne s našimi žiakmi a ich rodičmi pri rôznych aktivitách. V každej triede žiaci usilovne pracovali a vyrábali pozdravy ku Dňu matiek, kvety z papiera, vysádzali rastliny, prišívali gombíky a vytvárali z látok aj zvieratká, pomáhali im ich mamičky. Po skončení aktivít sme si aj spoločne zatancovali. Mamkám sa tento deň veľmi páčil a tešia sa na ďalší spoločne strávený deň so svojimi deťmi.

 • ĽUDOVÁ ROZPRÁVKA

  Mgr. Magdaléna Fialová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola ČIČAVA
  Čičava 34
 • 0910900627

Fotogaléria