Navigácia

Nedeľa 16. 12. 2018

Mapa

Narodeniny a meniny

Statistics

Počet návštev: 136346

Novinky

 • V piatok 7.12.2018 sa usilovne pracovalo na vianočných výrobkoch. Deti spolu s rodičmi, pani učiteľkami a asistentmi vytvorili veľmi pekné vianočné stromčeky, svietniky, vianočné gule, vianočné vence a pohľadnice. Pracovali s papierom, slaným cestom. Využívali svoju fantáziu , predstavivosť a kreativitu. Šikovné mamičky sme za ich pomoc a učasť počastovali voňavou kávičkou.

 • I. štvrťrok školského roka 2018/2019 máme za sebou.

  Okrem vzdelávacích výsledkov sa pani riaditeľka rozhodla oceniť celú triedu a jednotlivých žiakov, ktorí za tento štvrťrok vymeškali najmenej vyučovacích hodín.

  Zo všetkých tried mala najlepšiu dochádzku štvrtá trieda, a preto bola ohodnotená sladkou čokoládovou tortou.

  V jednotlivcoch boli najlepšie dochádzajúcimi žiakmi:

  0. ročník - Miroslav Tomáš

  1. ročník - Alenka Pužová a Dianka Maľarová

  2.A - Annamária Fiľová

  2.B - Vaneska Jarková a Emanuel Jarka

 • V utorok, 11. decembra 2018, žiaci 2.B triedy navštívili Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou. Pani učiteľky zo Súkromnej základnej umeleckej školy Jastrabie nad Topľou pripravili pre nich zaujímavé tvorivé čítanie známej rozprávky Popoluška. Deti na začiatku besedy skladali portréty hlavných postáv z filmu o Popoluške, snažili sa prerozprávať dej rozprávky a pripomenúť si ho v ďalšej zaujímavej hre – správnym zaradením obrázkov k rozprávke. Potom spoločne prečítali rozprávku a odpovedali na otázky. Nakoniec rozprávku aj zahrali na improvizovanej divadelnej scéne. Medzi poslednými úlohami bolo aj hľadanie Popoluškinej stratenej črievičky. Našiel ju Matúš Maľar, malý princ, ktorý hneď aj vyskúšal črievičku na nohe Popoluške. Črievička sedela ako uliata. Bolo to nevšedné spestrenie dopoludnia, beseda sa deťom veľmi páčila, s radosťou sa zapájali do každej aktivity. Ďakujeme pekne pani učiteľkám za podnetné tvorivé čítanie krásnej rozprávky!

 • Padá sniežik, vietor fúka,

  Mikuláš nám dary núka.

  Poďte, deti, detičky,

  rozbaľte si balíčky.

  Kto poslúchal mamku, ocka,

  na každého darček počká.

  Kto bol samá nezbeda,

  tomu beda, prebeda.

  Všetky deti sveta sú dobré, a preto ich raz za rok navštevuje štedrý Svätý Mikuláš. Do okien si deti i dospelí dávajú poriadne vyčistené topánky či čižmy, a čakajú, čo im Mikuláš prinesie. Nielen do topánok dal svoje dary, ale zastavil sa aj v našej škole, kde rozdal svoje darčeky. Deti sa naň veľmi tešili, krásne mu zaspievali či zarecitovali a poďakovali za darček. Už teraz sa tešia na jeho budúcu návštevu.

 • Kopal raz jeden chudobný človekpri hradskej ceste priekopy.„Akú máš plácu?" kráľ sa ho pýtal.„Tri groše na deň dokopy."

  „Tri groše na deň? Vyžiješ z toho?"pýta sa vladár biedneho.„Tri groše? Keby, jasný môj kráľu!Ja žijem iba z jedného.

  Prvým z tých grošov dlho už vraciamto, čo som dlžný pred bohom.Iba ten druhý ostáva pre mňa.Tretí groš dávam zálohom."

  Do Čičavskej Materskej a Základnej školy zavítali divadelníci z Prešova s krásnou a veľmi poučnou rozprávkou O troch grošoch. Rozprávka bola veselá, doplnená pesničkami. Deťom sa veľmi páčila a tak hercom tlieskali a tlieskali.

 • V súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. par. 150 ods. 5 z prevádzkových a organizačných dôvodov vyhlasuje riaditeľ ZŠ v Čičave dňa 5.12.2018 riaditeľské voľno.

 • Fajčenie zabíja. Patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtí na celom svete. Viete o tom, že ročne zomrie približne 3,5 milióna ľudí na následky fajčenia? Napriek tomu sme voči nemu ľahostajní. Počet fajčiarov neustále stúpa. O pár rokov hrozí, že bude fajčiť 1,6 miliardy populácie!

  S cigaretami začínajú deti, pre mladistvých je zbraňou pre budovanie určitej prestíže medzi ostatnými. Dospelí si nevedia predstaviť svoj život bez milovanej cigaretky. Cigaretou zaháňajú stres, frustráciu, smútok či nudu. Do svojho potešenia neváhajú investovať kvantum peňazí. Výrobcovia a predajcovia tabaku prosperujú. Ako tento obrovský kolos spôsobujúci postupné ničenie zdravia až smrť zastaviť?

 • Svetový deň prevencie týrania detí

  vyhlásila Svetová ženská organizácia WWS ( The World Women Summit)

  v Ženeve v roku 2000 a je ním práve dnešný deň - 19. november.

  Cieľom je pripomenúť všetkým, že aj deti majú svoje práva na ochranu pred rôznymi formami násilia.

  Veď práve deti sú tak bezbranné a potrebujú veľa lásky. No žiaľ, nie všetky tak aj môžu žiť. Mnohé existujú v podmienkach ľahostajnosti, nezáujmu, domáceho násilia, psychického a fyzického týrania a zneužívania. Je to smutné a kruté, no takéto prípady nemôžu byť spoločenským tabu, musíme o nich nahlas hovoriť a upozorňovať. Často krát sme však hluchí a slepí. Či už z nezáujmu, alebo zo strachu, privierame oči v domnení, že nás sa to netýka. Nerobme to však. Kto iný môže dieťaťu pomôcť, ak nie my dospelí? Ono samo to na svojich plieckach nezvládne uniesť!

 • Naši predkovia poznali už dávno cenné hodnoty šípok, zbierali ich a upravovali na mnoho spôsobov.

  V rámci enviromentálnej výchovy aj naša škola – žiaci, učitelia a asistenti sa zapojili do súťažného projektu pod názvom ZBER ŠÍPOK spoločne s LESMI Slovenskej republiky, v čase od 20.9. – 22. 10.2018.

  Jesennou prechádzkou v krásnom slnečnom počasí sme si spríjemnili tento čas aktivitou - oberaním šípok, rozprávaním ,šantením, ale aj spievaním. Samotné oberanie šípok bolo pre niektorých žiakov veľmi náročné ( vysoké kríčky... ), ale spoločnými silami sme to zvládli. Spolu sme odovzdali 23 kilogramov šípok, ktoré si prevzal odštepný závod vo Vranove n. T.

 • Deň stromov je medzinárodný sviatok, ktorý sa slávi po celom svete už od polovice 19.storočia. Prítomnosť stromov zlepšuje klímu a pôdu a nezištne obdarúvajú pozitívnou energiou, ktorá z nich nezištne vyžaruje.

  Aj naša škola si v tento medzinárodný deň stromov pripravila rôzne aktivity.

  Žiaci 2.A z odpadového materiálu zhotovili krásnu maketu lesa. Žiaci 2.B v rámci výtvarnej výchovy kreslili strom v jeseni a naši štvrtáci riešili problematiku životného prostredia a výrubu stromov. Žiaci 0. ročníka, 1. a 3. ročníka spolu s materskou školou vychádzkou či potulkami v lese obdivovali krásu jesenného sfarbenia stromov a tie spoznávali a určovali podľa listov, plodov alebo šišiek. Nazbierané plody a listy sme použili na jesennú výstavku v škole. Vďaka krásnemu jesennému počasiu sme sa mohli vyšantiť a načerpať energie do ďalších dní. Chceme poďakovať aj naším malým turistom zo škôlky, že boli statoční a zvládli túto náročnú trasu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola ČIČAVA
  Čičava 34
 • 0910900627

Fotogaléria