Navigácia

Narodeniny a meniny

Nedeľa 16. 5. 2021

Mapa

Statistics

Počet návštev: 210488

Novinky

 • Jedno staré múdre slovenské príslovie hovorí:

  „Kam nechodí Slnko, tam chodí lekár“.

  SLNKO je naša najbližšia hviezda a zároveň najjasnejšia hviezda na oblohe. Svojím žiarením vytvára podmienky života organizmu na Zemi.

  DEŇ SLNKA je určený nielen na pripomenutie významu a dôležitosti Slnka, ale aj na propagáciu ekológie a významu ochrany životného prostredia. Slnečné lúče umožňujú precítiť všetko pekné, čo nám príroda ponúka, ale aj odkryjú to, čo zlé v nej človek napáchal. Všetci veľmi dobre poznáme význam a nezastupiteľné miesto Slnka, bez ktorého by život na našej Zemi nebol možný.

 • Povinná školská dochádzka na území Slovenska bola zavedená v roku 1777 panovníčkou Máriou Teréziou. Trošku sme si aj my posvietili na dochádzku našich žiakov. Zistili sme, že napriek neľahkej dobe najväčšiu účasť na vyučovaní majú žiaci 4.B triedy. Preto sme sa rozhodli ich dochádzku oceniť sladkou odmenou.

  Blahoželáme žiakom 4.B triedy !!!

  Mgr. Anna Labanová

 • Najnovšie informácie:

  Okres Vranov nad Topľou bude od 3.5.2021 v červenej farbe na základe rozhodnutia RÚVZ SR.

  Preto nie je potrebný test na COVID-19.

  Zamestnanec školy a zákonný zástupca dieťaťa, žiaka predložia "Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti" pri vstupe do školy.

  V Čičave, dňa 30.4.2021 Mgr. Gabriela Mičejová, riaditeľka školy

 • Pripravila Mgr. Anna Labanová

 • Na základe rozhodnutia RÚVZ vo Vranove nad Topľou ostanú žiaci 4.B triedy od 27.4.2021 do 4.5.2021 doma z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19.

  Nástup do školy 5.5.2021


  Dňa 26.4.2021 Mgr. Gabriela Mičejová, riaditeľka školy

 • V ZŠ Čičava sa vyučuje prezenčne podľa rozvrhu jednotlivých tried.

  Naďalej platí: negatívny test jedného z rodičov žiaka je potrebný.

  Školská dochádzka žiakov:

  V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

  ● ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená.

  Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

 • Tento rok si pripomíname 51. výročie našej Zeme.

  Prvýkrát sa životodarnej planéte právom určil "Deň" v kalendári v roku 1970. Zem je náš život, je náš domov, je našou láskou, je naším šťastím, našou radosťou, jednoducho, naším bytím. A práve preto by sa ľudia mali zamyslieť nad tým, ako ju chrániť, ako sa o ňu starať, ako ju zveľadiť.

  Naši žiaci, aj v tejto súčasnej a neľahkej situácii, nezabudli na tento deň. Ich šikovné ruky, kreativita, aktivita a nápady sa prejavili v krásnych farbách, kombináciach, ktoré si naša planéta zaslúži. S triednymi učiteľkami diskutovali o dôležitosti ochrany životného prostredia, recyklácie odpadu a šetrenia energie a vody. Žiaci vypracovávali pracovné listy na hodine čítania, matematiky, prvouky, tvorivého čítania. Vytvárali spoločne s triednymi učiteľkami zaujímavé plagáty.

 • Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19.4.2021.

  S účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č.160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021.

  Základná škola Čičava pokračuje v prezenčnej forme výučby.

  Podmienkou nástupu žiaka do školy:

  - negatívny test jedného z rodičov žiaka.

  Žiaci, ktorí nenastúpia od pondelka /19.4.2021/ do školy, povinnosťou ich rodičov je oznámiť dôvod neprítomnosti žiaka triednemu učiteľovi.

 • Rozhodnutie ministra z 8.4.2021 s účinnosťou od 12.4.2021.

  S účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky

  č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021

  obnovuje školské vyučovanie v: základných školách na prvom stupni.

  Základná škola Čičava naďalej pokračuje v prezenčnom vyučovaní žiakov.

  Podmienkou nástupu žiaka do školy:

 • Pripravili - Mgr. Magdaléna Fialová, Mgr. Anna Labanová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola ČIČAVA
  Čičava 34
 • 0910900627

Fotogaléria