Navigácia

Zoznam tried

Názov
prvá Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Mičejová
Učebňa Učebňa 1
druháA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Antušová
Učebňa Učebňa 3
druháB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Demčáková
Učebňa Učebňa 6
tretia Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Radoslava Petruňová
Učebňa Učebňa 4
štvrtá Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Fialová
Učebňa Učebňa 2

© aScAgenda 2024.0.1430 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.09.2023

Novinky

Kontakt

  • Základná škola ČIČAVA
    Čičava 34
  • 0910900627

Fotogaléria