Navigácia

Utorok 24. 10. 2017

Mapa

Narodeniny a meniny

Statistics

Počet návštev: 106655

Novinky

 •      20. 10. 2017 sa naši druháci a štvrtáci zúčastnili výtvarného workshopu v Hornozemplínskom osvetovom stredisku, kde si vyskúšali jednu z najviac využívaných výtvarných techník akvarel.

 • Baví ťa futbal?

       Zaži tréning, aký majú naozajstní futbalisti! Nauč sa poriadne sa rozbehať, rozcvičiť, použiť rôzne triky a správne brániť! O zábavu bude určite postarané a nuda ti na tomto mieste určite nehrozí.

      Na tréningoch sa deti učia základy futbalu, pravidiel ako aj prácu s loptou, prihrávky a streľbu. V neposlednom rade si rozvíjajú aj kondičné a koordinačné schopnosti.

 •  ZÁBAVA 

   je príjemné vyplnenie voľného času; čin, podujatie, ktoré vyvoláva veselosť, príjemnú náladu 

   

   Synonymá slova Zábava - kratochvíľa, rozptýlenie, radovánky, špásy, psina, švanda ..... - a takto sa budeme zabávať počas celého školského roka. Zahráme si pexesá a iné spoločenské hry, vytvoríme zaujímavé veci z rôznych materiálov, zašportujeme si , porelaxujeme, niečo dobré si uvaríme a ...... Ostatné neprezradím, nechajte sa prekvapiť každý utorok a stredu po vyučovaní. 

 •      Náš krúžok je zameraný hlavne pre žiakov tretieho ročníka. Cieľom je hravou formou prehĺbiť si vedomosti z informatiky.

       Krúžok je určený pre všetkých žiakov, ktorí majú záujem pracovať na počítači a zmysluplne tráviť voľný čas. Bude zameraný na rozšírenie vedomostí a zručností práce s počítačom a informačnými technológiami, využívanie multimediálnych zariadení, programovanie na úrovni začiatočného používateľa vo vybraných programoch.

       Budeme sa sústrediť a dbať na dodržiavanie správnej odbornej terminológie. V závere nášho ročného putovania svetom PC si žiaci dokážu spracovať jednoduchú prezentáciu a samostatne ju prezentovať pred spolužiakmi.

 •            Krúžok Komunikácia hrou je zameraný na rozvoj komunikčných  a kognitvnych schopností  žiakov 1. ročníka. Prostredníctvom riekanok, rozprávok a didaktických hier žiaci  sa naučia komunikovať a obohatia si slovnú zásobu. Pokrok žiakov v škole je stále do veľkej miery spätý so schopnosťou používať hovorené a písané slovo.

       Krúžok Komunikácia hrou  prispieva rozvoju jazyka žiakov a pomáha formulovať ich vlastné myšlienky a vyjadrovať ich spolu s citmi a potrebami, ktoré sú s týmito myšlienkami spojené. Napomáha žiakom uvedomovať si, že jazyk je podstatnou súčasťou každodenného života a predpokladom zvládnutia mnohých životných situácií.

 •      V tomto školskom roku 2017/2018 na našej škole máme prvý krát Biblický krúžok, ktorý je zameraný na oboznámenie žiakov so Svätým písmom. 

  Cieľ biblického  krúžku je  vzbudiť záujem o čítanie a rozširovanie poznatkov: 

  Evanjelia - Nový zákon, Starý zákon. V podobe kvízov, doplňovačiek, čítania z Biblie, sledovanie Biblických príbehov a iných aktivít.

  Zároveň sa žiaci budú pripravovať na biblickú olympiádu. 

 •  

  Rozprávka je najvhodnejším prostriedkom získavania informácii a rozvoja emocionálnej stránky dieťaťa, preto sa i tento krúžok zameriava na svet rozprávok, prostredníctvom ktorých má dieťa možnosť citlivo vnímať krásu sveta a rozvíjať detskú predstavivosť.


  Jeho cieľom je ponúknuť možnosť využitia rozprávky v rôznych edukačných aktivitách, kde obohacujeme najmä slovnú zásobu a emocionálnu oblasť dieťaťa.

   

  Rozprávkami pomáhame rozvíjať komunikačné schopnosti, kde sa učíme vyjadrovať sa gramaticky správne, rozvíjať jemnú motoriku cez strihanie, lepenie, maľovanie či kreslenie.

 • Aj tá Mara, čo vo dne šije a v noci pára, by sa od nás mala čo naučiť...

  Krúžok “Šikovné ruky“ je zameraný na zvládnutie ručného šitia- prvých stehov, ale aj vyšívanie a pletenie. Žiaci si osvoja základy techniky ručného šitia, druhy stehov, taktiež kreatívnu a užitočnú zručnosť. V krúžku sa naučia pracovať s textilnými materiálmi, rozoznávať ich a pochopiť dôležitosť výberu materiálu.  Výrobou drobných darčekov, ozdôb, či dekoračných obrazcov prispievajú k zatraktívneniu interiéru školy, a tým aj k jej reprezentácii.

 •  

   

  Názov krúžku

   

  Vedúci krúžku

  Termín a čas

  Komunikácia hrou

  Mgr. Svetlana Bellová

  Pondelok

  12.40 – 13.40

  Utorok

  12.40 – 13.40

  Biblický krúžok

  Bc. Ružena Jarková

  Streda

  12.40 – 14.40

  Počítačový krúžok

  Mgr. Katka Demčáková

  Piatok

  12.40 – 14.40

 • Školské prázdniny

  Termíny školských prázdnin v šk. roku 2017/2018

   

  Prázdniny

  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

  Termín prázdnin

  Začiatok vyučovania po prázdninách

  jesenné

  27. október 2017

  (piatok)

  30. október –

  31. október 2017

  2. november 2017

  (štvrtok)

  vianočné

  22. december 2017

  (piatok)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola ČIČAVA
  Čičava 34
 • 0910900627

Fotogaléria